morte súbita infantil

morte súbita infantil

A descoberta da causa da síndrome da morte súbita infantil pode estar na serotonina

Síndrome da morte súbita infantil (SMSI), também conhecida como síndrome da morte súbita do lactente (SMSL) ou SIDS (sudden infant...
Siga no Facebook
Siga no Pinterest